OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

V naslednjem tednu bomo povabili učence 6., 7. in 8. razreda k izbiri obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2020/21. Postopek izbire obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto bomo prvič opravili preko eAsistenta.