ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

V marcu je na šoli potekalo tekmovanje iz angleške bralne značke. Na razredni stopnji je sodelovalo 120 učencev in učenk, od tega jih je 75 prejelo zlato priznanje in 38 srebrno, ostali so prejeli priznanje za sodelovanje. Na predmetni stopnji je sodelovalo 99...