Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. SŠS pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah v skladu z Uredbo (ES) št. 288/2009 v obliki finančne pomoči EU in RS pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovni šoli. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Ukrep direktno izvaja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Osnovna šola Vič je tudi za šolsko leto 2010/11 podala zahtevek na omenjeno agencijo za razdeljevanje sadja in zelenjave in prejela odločbo za šolsko leto 2010/11 v višini ocenjene vrednosti glede na število učencev v šolskem letu 2010/11. V skladu s 7. členom uredbe znaša najvišja vrednost pomoči 6 EUR na učenca v obdobju sheme.

Zahtevke za povrnitev stroškov šola vloži trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave. V svojih knjigovodskih evidencah mora šola dokazovati porabo in razdeljevanje z ločeno evidenco.

Vrednotenje učinkovitosti SŠS na šoli izvaja Inštitut za varovanje zdravja RS preko vprašalnikov, ki jih izvedemo na šoli z določenimi razredi. Spremljati želimo spremembe stališč, znanj in prepričanj učencev glede uživanja sadja in zelenjave kot posledico učinkov SŠS.

V šolskem letu 2010/11 smo na OŠ Vič izvedli SŠS v jesenskem obdobju, kjer smo okušali različne sorte jabolk, hruške in kaki. SŠS bomo izkoristili v obdobju, ko zorijo jagode, češnje in zelenjava iz domače – slovenske proizvodnje.

Meta Ivanuša

 

 

(Obiskano 48 krat, današnjih obiskov 1)