Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol je projekt, ki opozarja na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Deluje v...

več...

Erasmus+

V letošnjem šolskem letu 2018/2019 začenjamo novi Erasmus+ projekt Razmišljati na drug način ( Thinking Otherwise), v katerega bomo tokrat vključili več slovenskih šol in nevladni sektor.

več...

Prostovoljno delo in medvrstniška učna pomoč

Na šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in načrtno prostovoljno delo v oddelku podaljšanega bivanja in v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu. Prostovoljno delo...

več...

Dvig socialnega in kulturnega kapitala

V šolskem letu 2014/2015 bo Osnovna šola Vič, skupaj s partnerskimi šolami (Gimnazijo Vič, Gimnazijo Ljutomer, Osnovo šolo Ivanjkovci) izpeljala projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, pod okriljem Evropskega socialnega sklada ter Šole za...

več...

Poklicna vzgoja

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem z Obrtno zbornico Vič, društvom IZIDA s predavanji za starše in učence in izvedba Holandovega testa poklicnih interesov. Na šoli bodo predstavili programe srednjih šol, možnost štipendiranja in možnost bodoče...

več...

Sobotne šole

V to projektno delo so vključeni učenci, ki imajo interes do dodatnega izobraževanja s področja slikarstva, dodatnega izobraževanja na likovnem področju ter na področju planinstva. Skupine učencev brezplačno vodijo mentorji šole in zunanji izvajalci. V letošnjem...

več...

Shema šolskega sadja

OŠ Vič je vključena v Shemo šolskega sadja. To je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave, njegov namen pa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri...

več...

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah

Na šoli izvajamo tradicionalni slovenski zajtrk, ko učenci zajtrkujejo med, kruh, mleko in sadje slovenskega izvora. Gre za vseslovenski projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v...

več...

Moja rodna domovina

OŠ Vič v sodelovanju z Območnim združenjem Veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, izvaja literarni natečaj Moja rodna domovina. Gre za pisanje literarnih prispevkov na temo domovine, slovenskega jezika, ohranjanje in vzpodbujanje vrednot, … K sodelovanju smo...

več...

MEDNARODNI PROJEKT Erasmus+ ECHILDART – VSAK OTROK JE UMETNIK

Naša šola bo od novembra 2014 do septembra 2017 sodelovala v evropskem programu sodelovanja Erasmus + (strateška partnerstva). Sodelovali bomo pri projektu ECHILDART – VSAK OTROK JE UMETNIK. Projekt se bo izvajal v partnerstvu šestih šol iz Bolgarije (Sofia),...

več...
(Obiskano 3.481 krat, današnjih obiskov 1)