Na šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in načrtno prostovoljno delo v oddelku podaljšanega bivanja in v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu.

Prostovoljno delo je namenjeno spodbujanju razvoja kakovosti medosebnih odnosov, humanitarnosti in čuta za sočloveka, spoznavanju samega sebe in pridobivanju dodatnih informacij o opisu del in nalog določenega delovnega področja za lažjo poklicno odločitev. Prostovoljno delo poteka v oddelku podaljšanega bivanja pod mentorstvom učitelja podaljšanega bivanja. Vsi učenci in učenke, ki se bodo odločili za medvrstniško učno pomoč, bodo izvajali medvrstniško učno pomoč v okviru svojega razreda. Učenci bodo svoje delo opravljali pod mentorstvom šolske psihologinje. Približno 5 učencev iz vsakega razreda nudi pomoč ostalim učencem.

V letošnjem šolskem letu bomo zaradi povečanja števila učencev tujcev na šoli, organizirali tudi vrstniško pomoč učencem tujcem. Učenec prostovoljec ne bo nudil zgolj učne pomoči vrstniku, ki je prišel iz tuje države, ampak tudi zelo pomembno psihosocialno oporo pri prilagajanju na novo okolje (druženje, pogovor, razlaga načina dela na šoli, razlaga slovenskih navad in običajev).

(Obiskano 310 krat, današnjih obiskov 1)