Na podlagi Zakona o osnovni šoli, 60.c člen ZOŠ:

Svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.

Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole).

Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana pritožbene komisije večkrat.

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.


ZAMENJAVA ČLANA V PRITOžBENI KOMISIJI


POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB

Postopek reševanja:

Starši sporočite problem ali težavo, najprej dotičnemu učitelju in kasneje razredniku. V kolikor se težava ne reši, se obrnite na šolsko svetovalno službo. Če v doglednem času ne prejmete zadovoljivega odgovora, se obrnite na pomočnici  OŠ Vič in šele nato na ravnatelja. Če še vedno ne prejmete zadovoljivega odgovora, se obrnite na deset člansko pritožbeno komisijo, ki je bila potrjena na Svetu OŠ Vič v mesecu oktobru 2019, kamor se starši tudi lahko pritožite.

Slednja inštitucija je Inšpektorat za šolstvo in šport RS. Za pritožbo na inšpekcijo, naj bodo priloženi odgovori od prej naštetih strokovnih delavcev in komisije. Inšpekcija bi se tako precej razbremenila, ob pritožbi pa bi že prejela potrebno dokumentacijo.

 

OŠ Vič

(Obiskano 378 krat, današnjih obiskov 1)