PREDAVANJA ZA STARŠE

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2023/2024 organiziramo starševske večere na terenu, v prostorih Četrtnih skupnosti.

OBVESTILO

Predlog in vloga za kritje stroškov zimskih počitnic, tabora, letovanja in drugih aktivnosti ZPMS iz sredstev humanitarnih akcij