Poslovnik sveta staršev

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE SELNICA OB DRAVI Selnica ob Dravi, 8. 12. 2008 K A Z A L O stran I. SPLOŠNE DOLOČBE 2 II. VOLITVE ČLANOV SVETA STARŠEV 3 III. VOLITVE PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET ŠOLE 3 IV. ORGANI SVETA STARŠEV...