URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI - Tržaška

Urnik interesnih dejavnosti v šolskem letu 2019/20


Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik. V povprečju interesne dejavnosti potekajo 30 ali 35 tednov v šolskem letu.
Interesnih dejavnosti ne more obiskovati manj kot deset učencev v specialnih dejavnostih in ne več kot 28 učencev v skupini. Če je učencev premalo, se dejavnost ne izvaja.
Interesne dejavnosti so organizirane za vse učence in je vključevanje lahko omejeno le na starostno primernost oziroma na vrsto programa.
Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo (razen pri italijanščini, klekljanju).
Interesne dejavnosti delujejo v času, ki je razviden iz urnika in bo objavljen na šolski spletni strani in na oglasni deski v šoli.
Dejavnosti pričnejo z delom po 1. oktobru in zaključijo svoje delovanje okrog 15. junija. V okvir delovanja interesnih dejavnosti je upoštevan tudi čas za različna tekmovanja in predstavitve, če so predvidene s programom dela. Nekatere interesne dejavnosti pa lahko pričnejo z delom prej, če je tako dogovorjeno s starši in učenci.
Če ni posebej dogovorjeno, se interesne dejavnosti financirajo iz obsega rednega programa. Starši dodatno plačujejo dejavnosti, ki presegajo dogovorjeno vsoto pedagoških ur (npr. planinski krožek). Osebno opremo in material za vse zvrsti interesnih dejavnosti plačujejo starši.
Prijava k interesni dejavnosti je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. Mentorji vodijo evidenco obiskovanja.
Priporočamo, da se vsak učenec vključi v izvajanje vsaj ene interesne dejavnosti, vendar ne več kot v dve. Na bralne značke se učencem ni treba prijaviti preko prijavnice, prijavijo se pri redni uri slovenščine, angleščine… Pri sestavi urnika šola ne more zagotoviti, da se posamezne ure ID v urniku ne prekrivajo, zato vas prosimo, da do 19. 6. 2019 prijavite svojega otroka k ID v šolskem letu 2019/20, da na podlagi prijav lahko sestavimo urnik. Predprijava še ni zavezujoča za obisk ID v naslednjem šolskem letu, je samo informacija o številu prijav.


 

Pripravila: Zdenka Hosta, pom. ravnatelja

(Obiskano 4.458 krat, današnjih obiskov 22)