Solski_sklad_header

ŠOLSKI SKLAD Osnovne šole VIČ

Šolski sklad
Šolski sklad OŠ Vič je bil ustanovljen za:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev učencev šole, donacij pravnih in fizičnih oseb, sredstev proračunov, zapuščin in drugih virov,
 • zagotavljanje sredstev za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev z dobrim učnim uspehom
 • zagotavljanje sredstev za izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in izvajanje dejavnosti, ki presegajo obvezni izobraževalni program,
 • solidarnostno pomoč socialno oz. ekonomsko šibkejšim učencem pri udeležbi na taborih, ekskurzijah, nadstandardnih programih šole.

Upravljanje šolskega sklada

Šolski sklad upravlja upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev (4) in 3 predstavniki strokovnih delavcev šole (3). Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je g. Saša Keleman.

Zakaj prispevati, donirati …

S prispevki in donacijami pomagate izboljšati materialne pogoje za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev ter uresničevati tiste želje vodstva in učiteljev, ki izboljšujejo kakovost pouka in zadovoljstvo otrok, a se jih z rednimi sredstvi ne da uresničiti. Hkrati z vplačili v sklad pomagate tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem.

V tem šolskem letu bo Šolski sklad za uresničitev teh ciljev nadaljeval s pridobivanjem sredstev iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zbiralnih akcij, prostovoljnih prispevkov za novoletne voščilnice in druge izdelke na novoletnem bazarju, za izdelke ob Vičkovem dnevu …

Kako prispevati, donirati ali zaprositi za sredstva šolskega sklada

Vsak vaš prispevek, še tako neznaten, bo zelo dobrodošel in bo porabljen, kot smo načrtovali v Programu dela za šolsko leto 2018/2019.

Starši učencev lahko prostovoljne prispevke vplačate na transakcijski račun ŠS številka SI56 0126 1603 0665 377, sklic 00 2999 , namen: za šolski sklad

Podjetja in ustanove za doniranje sredstev v denarni ali materialni obliki pokličite v tajništvo šole (tel. 01/256 61 61) oz. nam pišite na (email: os.vic@guest.arnes.si). Vzorec donatorske pogodbe se nahaja na povezavi spodaj.

Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada izpolnite vlogo in jo oddajte v tajništvo šole ali pošljite po pošti na naslov: Šolski sklad OŠ Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana

Člani upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Vič
 1. GORAZD KOVAČIČ – PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VIČ
 2. NINA BAGGIA
 3. DMITRY LARIKOV
 4. MAJA VIŽINTIN
 5. MARIJA DOLINAR
 6. MAJDA HORVAT
 7. ANDREJA ZUPANČIČ
Zapisniki

Vabilo – 4. seja 2021/22 – 6.10.2021

Zapisnik – 4. seja 2021/22 – 6.10.2021


Zapisnik – 3. seja 2019/20 – 13.10.2020

Zapisnik – 2. seja 2019/20 – 6.2.2020

Zapisnik – 1. seja 2019/20 – 14.1.2020


Zapisnik – 1. seja 2018/19 – 21.11.2018


Vabilo – 2. seja 2017/18 – 18.4.2018

Zapisnik – 2. seja 2017/18 – 18.4.2018


Vabilo – 1. seja 2017/18 – 18.10.2017

Zapisnik – 1. seja 2017/18 – 18.10.2017

Program dela s finančnim načrtom


Zapisnik – 1. seja 2016/17 – 26.10.2016


Zapisnik – 1. seja 2015/16


Vabilo – 2. seja 2015/16

Zapisnik – 2. seje 2015/16


Vabilo – 3. seja 2015/16

Zapisnik – 3. seja 2015/16


Vabilo – 4. seja 2015/16

Zapisnik – 4. seja 2015/16


Zapisnik 2014/15 – 2.seja
Zapisnik 2014/15
Zapisnik 2013/14

Dosedanji donatorji
 • TROX
 • TEHNOLOŠKI PARK – ENKI
 • S. FERHATBEGOVIĆ
 • ELLAB daljinski nadzor procesov
 • BORSHAKOV JURY
 • Zalar Miran s.p.
 • Antera d.o.o.
 • Xlab d.o.o.
 • Društvo upokojencev
 • MICROGRAMM d.o.o
(Obiskano 3.332 krat, današnjih obiskov 1)