Solski_sklad_header

ŠOLSKI SKLAD Osnovne šole VIČ

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Vič je bil ustanovljen za:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev učencev šole, donacij pravnih in fizičnih oseb, sredstev proračunov, zapuščin in drugih virov,
 • zagotavljanje sredstev za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev z dobrim učnim uspehom
 • zagotavljanje sredstev za izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in izvajanje dejavnosti, ki presegajo obvezni izobraževalni program,
 • solidarnostno pomoč socialno oz. ekonomsko šibkejšim učencem pri udeležbi na taborih, ekskurzijah, nadstandardnih programih šole.

Upravljanje šolskega sklada

Šolski sklad upravlja upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev (4) in 3 predstavniki strokovnih delavcev šole (3). Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je g. Saša Keleman.

Zakaj prispevati, donirati …

S prispevki in donacijami pomagate izboljšati materialne pogoje za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev ter uresničevati tiste želje vodstva in učiteljev, ki izboljšujejo kakovost pouka in zadovoljstvo otrok, a se jih z rednimi sredstvi ne da uresničiti. Hkrati z vplačili v sklad pomagate tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem.

V tem šolskem letu bo Šolski sklad za uresničitev teh ciljev nadaljeval s pridobivanjem sredstev iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zbiralnih akcij, prostovoljnih prispevkov za novoletne voščilnice in druge izdelke na novoletnem bazarju, za izdelke ob Vičkovem dnevu …

Kako prispevati, donirati ali zaprositi za sredstva šolskega sklada

Vsak vaš prispevek, še tako neznaten, bo zelo dobrodošel in bo porabljen, kot smo načrtovali v Programu dela za šolsko leto 2018/2019.

Starši učencev lahko prostovoljne prispevke vplačate na transakcijski račun ŠS številka SI56 0126 1603 0665 377, sklic 00 2999 , namen: za šolski sklad

Podjetja in ustanove za doniranje sredstev v denarni ali materialni obliki pokličite v tajništvo šole (tel. 01/256 61 61) oz. nam pišite na (email: os.vic@guest.arnes.si). Vzorec donatorske pogodbe se nahaja na povezavi spodaj.

Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada izpolnite vlogo in jo oddajte v tajništvo šole ali pošljite po pošti na naslov: Šolski sklad OŠ Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana

Prošnja za pomoč in donatorstvo - podjetja

Spoštovani,

na naši šoli, ki je z 926 učenkami in učenci največja šola v Ljubljani in Sloveniji, že enaindvajset let uspešno deluje Šolski sklad, ki skladno s svojimi pravili pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in donacij, z različnimi šolskimi aktivnostmi ter iz drugih virov.

Z zbranimi sredstvi (so)financiramo zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, izobraževanje učencev s slabim socialnim in materialnim statusom, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, razvojno-raziskovalne projekte zavoda, izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa, nakup nadstandardne opreme in drugo.

O vseh načrtovanih dejavnostih sklada in porabi sredstev iz njegovega računa, svet zavoda in starše redno in sproti seznanjamo (tudi na šolski spletni strani).

Na Vaše podjetje se obračamo s prošnjo za donatorstvo, s katerim bi lahko svoje poslanstvo in cilje kar najlažje uresničevali. Tako bi želeli zbrati tudi del sredstev za nabavo novih garderobnih omaric, s katerimi bomo našim učencem omogočili primerno odlaganje oblek in obutve, z vašo pomočjo pa boste učencem pomagali tudi pri dejavnostih, katerih se brez pomoči Šolskega sklada ne bi mogli udeležiti.

Več informacij o Šolskem skladu OŠ Vič in možnih načinih sodelovanja z družbeno odgovornimi podjetji lahko pridobite na naši spletni strani www.osvic.si, kjer se nahaja tudi osnutek donatorske pogodbe in plačilne inštrukcije. Tam bomo objavili tudi dosežke sklada in donatorje, ki bodo to želeli.

V imenu učencev Osnovne šole Vič in njihovih staršev se Vam najlepše zahvaljujemo za prispevek in Vas lepo pozdravljamo.

Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na tel. št. 041-223-923 (ga. Hosta) ali pišete na e-naslov: zdenka.hosta@osvic.si

Predsednik Šolskega sklada:                                                                        Ravnatelj:

Saša Keleman                                                                                                  Sašo Vlah

Finančna sredstva se zbirajo na TRR št. SI56 0126 1603 0665 377

Prošnja za prostovoljne prispevke staršev
Člani upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Vič
 • JURE KRAJNC – PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

 • IGOR DIVJAK

 • MARIJA DOLINAR

 • MAJDA HORVAT

 • MARTIN MAČEK

 • MARKO PAHOR

 • JASNA PAPLER

Zapisniki

Zapisnik – 2. seja 2019/20 – 6.2.2020

Zapisnik – 1. seja 2019/20 – 14.1.2020


Zapisnik – 1. seja 2018/19 – 21.11.2018


Vabilo – 2. seja 2017/18 – 18.4.2018

Zapisnik – 2. seja 2017/18 – 18.4.2018


Vabilo – 1. seja 2017/18 – 18.10.2017

Zapisnik – 1. seja 2017/18 – 18.10.2017

Program dela s finančnim načrtom


Zapisnik – 1. seja 2016/17 – 26.10.2016


Zapisnik – 1. seja 2015/16


Vabilo – 2. seja 2015/16

Zapisnik – 2. seje 2015/16


Vabilo – 3. seja 2015/16

Zapisnik – 3. seja 2015/16


Vabilo – 4. seja 2015/16

Zapisnik – 4. seja 2015/16


Zapisnik 2014/15 – 2.seja
Zapisnik 2014/15
Zapisnik 2013/14

Dosedanji donatorji
 • TROX
 • TEHNOLOŠKI PARK – ENKI
 • S. FERHATBEGOVIĆ
 • ELLAB daljinski nadzor procesov
 • BORSHAKOV JURY
 • Zalar Miran s.p.
 • Antera d.o.o.
 • Xlab d.o.o.
 • Društvo upokojencev
 • MICROGRAMM d.o.o
Zahvala donatorjem

Vsem staršem in posameznim podjetjem, ki ste se odločili, da prispevate sredstva v Šolski sklad OŠ Vič, se v imenu Upravnega odbora Šolskega sklada najlepše zahvaljujem za namenjene prispevke in pomoč.

Z zbranimi sredstvi bomo pomagali, da se bodo ekskurzij, izletov, taborov, predstav in drugih aktivnosti, ki jih organizira šola, lahko udeležili vsi učenci, tudi tisti, ki se jih brez vaših prispevkov ne bi mogli. Obenem pa bomo lahko z zbranimi sredstvi pripomogli k izvajanju nadstandardnih oblik in vsebin dela na šoli.

Saša Keleman, predsednik UOŠS OŠ Vič

Zahvala - Vičkov dan

V torek, 5. 6. 2018 smo na OŠ Vič uspešno izpeljali vsakoletni Vičkov dan. Letošnja tema Vičkovega dne so bile čebele. Istočasno je potekal srečelov in izkupiček od srečk je namenjen šolskemu skladu. UOŠS se iskreno in toplo zahvaljuje učenkam in učencem, učiteljicam in učiteljem, vodstvu šole, staršem in drugim, ki so s čutom, prizadevnostjo, delom in prispevki pripomogli k uresničitvi zadanih ciljev šolskega sklada in vključenosti vseh otrok v izobraževalne dejavnosti.

Predsednik UOŠS OŠ Vič, Saša Keleman

(Obiskano 979 krat, današnjih obiskov 2)