VABILO ZA DONACIJO SREDSTEV V ŠOLSKI SKLAD
V zadnjem času opažamo skokovit porast števila družin, ki so se znašle v hujši socialni in finančni stiski. Najpogostejši vzrok temu je izguba zaposlitve, zamujanje s plačilom za delo ali zmanjšanje socialne podpore, kot posledica novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 
Z zaskrbljenostjo ocenjujemo, da bo v prihodnje takšnih primerov še več ter da se bodo potrebe po pomoči še povečevale. Zato želimo poiskati dodatne možnosti za pomoč družinam otrok, ki obiskujejo našo šolo.
 
V prihodnje si želimo, da bi se v šolski sklad stekalo več sredstev, s pomočjo katerih bomo po najboljših močeh pomagali družinam otrok. Iz tega naslova želimo delno ali v celoti kriti stroške, ki bi nastali pri šolskih ali obšolskih dejavnostih v okviru naše šole, kot so dnevi dejavnosti: kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi ipd.
 
Sredstva za pomoč lahko v šolski sklad prispevate tudi vi. Tisti, ki ste pripravljeni pomagati, lahko prostovoljni prispevek nakažeta ne račun
 
TRR št: SI56 0126 1603 0665 377 s pripisom »za šolski sklad«.
 
Poleg fizičnih oseb oziroma posameznikov pričakujemo in upamo tudi na odziv drugih donatorjev (podjetij, organizacij, združenj ipd), ki bi bili pripravljeni pomagati in prispevati sredstva v šolski sklad.
 
Želimo si, da otroci iz socialni ogroženih družin ne bi bili prikrajšani za sodelovanje pri plačljivih šolskih in obšolskih dejavnostih, ki jih organiziramo za njihov optimalni razvoj, zato upamo na vaš odziv.

 Zahvala podjetju Medis

(Obiskano 81 krat, današnjih obiskov 1)