ZAHVALA!

ZAHVALA!

Osnovna šola Vič se zahvaljuje ga. Nataši Čampelj za donacijo raznovrstnih družabnih iger šoli.