ŠOLSKI PREVOZI

Spoštovani,
s strani izvajalca šolskih prevozov smo prejeli obvestilo, da morajo vsi učenci pri izvajanju šolskih prevozov skladno z navodili in priporočili NIJZ-ja obvezno uporabljati maske, ne glede na njihovo starost.

PRIPOROČILA NIJZ

Drage učenke, učenci, spoštovani starši in zaposleni na šoli,
pred pričetkom novega šolskega leta vas naprošam, da dosledno upoštevamo priporočila NIJZ, saj bomo le tako s svojim odgovornim ravnanjem uspešno pripomogli k preprečevanju širjenja epidemije.