Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 14 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo vzgojno-izobraževalno delo  nadaljnjih 14 dni za vse učence izvajalo na daljavo.

Pri načrtovanju dela na daljavo učitelji že uporabljajo priporočila Zavoda RS za šolstvo.

Šola še naprej izvaja obvezni in razširjeni program, ne izvaja pa ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. Dnevi dejavnosti se na daljavo lahko izvajajo.

Obvezni del programa učitelji izvajajo v obliki pouka na daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo. Šola izvaja prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli, o spremembah urnika in poteku dela pa so razredniki že obvestili učence. Posebno pozornost se posveča dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev.

Komunikacijo na daljavo med učitelji spremlja in koordinira razrednik.

Pri poučevanju na daljavo učitelji posebno pozornost namenjajo video-razlagam, saj pričakujemo, da je  komunikacija dvosmerna. Aktivnosti z učenci so naravnane tako, da ne zahtevajo prevelikega tiskanja nalog in učnih listov.

Starši spodbujajte učence tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju.

V okviru izobraževanja na daljavo skladno z možnostmi, se izvaja tudi dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami.

Spoštovani starši!

Vem, da ste se mnogi starši, predvsem mlajših učencev, znašli v stiski, saj za otroke težko organizirate varstvo v času, ko ste sami v službi ali pa delate na daljavo. Seznanjam vas z informacijo, da se varstvo otrok zaradi karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja šole do vključno 5. razreda osnovne šole, lahko šteje kot višja sila zaradi obveznosti varstva, o čemer morate svojega delodajalca obvestiti najkasneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga.

Razmislite o tem, kaj je za vas v resnici pomembno oziroma katere so vaše osebne vrednote in skladno s tem načrtujte vaše dnevne aktivnosti-prioritete, ki so za vas najpomembnejše v življenju in jih morate nujno opraviti v določenem dnevu. Vse ostalo, kar ni zares nujno, vas bo počakalo do naslednjega dne. Ohranite dober odnos z vašim otrokom, imejte ga radi takega kot je; z njim se veliko pogovarjajte, delite z njim svoje občutke in misli, skupaj z njim preživljajte čas doma, vključite ga v skupne aktivnosti, se z njim igrajte, zabavajte…

Če boste vi sproščeni in umirjeni, bo miren tudi vaš otrok.

Drage učenke in učenci!

V prvem tednu izobraževanja na daljavo ste spoznali, da to niso počitnice in da je pred vami resno delo. Časi so hujši, kot so bili spomladi zato so pravila strožja. Zdaj imamo  priložnost, da vi sami, skupaj z učitelji, naredite vse, da lahko odraščate tako, da sprejemate in izpolnjujete obveznosti, saj s tem razbremenite starše.

  • Pomembno je, da pri pouku na daljavo sodeluješ, poslušaš razlago, opravičiš svojo odsotnost, ne motiš pouka z neprimerno vsebino (risanje po ekranu, pošiljanje neprimernih posnetkov, komentarjev, poslušanje glasbe v ozadju …).
  • Prijavi se s svojim imenom in priimkom. Ne slikaj, ne snemaj učiteljev, sošolcev med video razlago.
  • Redno spremljaj navodila in gradiva v šolskih spletnih učilnicah.
  • Upoštevaj dogovorjeno uro in ne zamujaj s prijavo v učilnico.

 

V kolikor se pojavijo stiske, vprašanja, dileme, so vam je vedno na voljo učitelji, šolska svetovalna služba in vodstvo šole. Pokličite nas ali pišite po e-pošti.

Želim pa si, da vsi najdemo pravo ravnovesje med vsemi nalogami, ki nas čakajo, in tudi priložnost za razvedrilo.

Dokazali smo in še dokazujemo, da z dobrim sodelovanjem zmoremo premostiti še tako zahtevne izzive. Verjamem, da bo tako tudi tokrat.

Skupaj zmoremo.

 

OSTANIMO ZDRAVI!

Sašo Vlah, ravnatelj

 

 

(Obiskano 241 krat, današnjih obiskov 1)