Slovenska mreža zdravih šol je projekt, ki opozarja na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Deluje v okviru Evropske mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), ki se ukvarja z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od aprila 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov. Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ.

Vrednote Evropske mreže zdravih šol:

 1. enakost,
 2. stabilnost,
 3. vključevanje,
 4. opolnomočenje in akcijska kompetenca ter
 5. demokracija

Cilji zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Na šoli si s pomočjo primernih vsebin in aktivnosti vztrajno prizadevamo za ozaveščanje učencev (ter staršev in zaposlenih) o zdravju. Spodbujamo jih k zdravemu življenjskemu slogu z različnimi dejavnostmi, delavnicami, dnevi dejavnosti, predavanji in aktivnostmi, ki krepijo njihovo zdravje. Naš cilj je razvijati zdrav življenjski slog, pozitivno samopodobo učencev, spoštljive medsebojne odnose in primerno komunikacijo.

V šolskem letu 2020/21 je rdeča nit ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali s ključnimi temami in nalogami:

 • ekološka ozaveščenost, skrb za čisto okolje
 • zdrava prehrana,
 • gibanje,
 • zdrav način življenja,
 • duševno zdravje,
 • kritično razmišljanje,
 • razvijanje pomembnih vrednot (strpnost, solidarnost,…),
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • obeleževanje svetovnih dni,
 • vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

Ekipa Zdrave šole:

Nada Bambič, Urška Flerin, Marjana Grabnar, Špela Grdadolnik, Barbara Gregorič, Majda Horvat, Zdenka Hosta, Terezija Ilovar, Meta Ivanuša, Barbara Jaklič, Aleksandra Kambič, Monika König, Metka Lutman, Maruša Majhen, Karmen Pleteršek, Monika Prijanovič, Ana Stranščak, Katja Susman, Brigita Uršič.

Koristne povezave:

https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

https://www.schoolsforhealth.org/

 

Vodja Zdrave šole

Ana Stranščak

(Obiskano 210 krat, današnjih obiskov 1)