Drage učenke, učenci, spoštovani starši in zaposleni na šoli,

pred pričetkom novega šolskega leta vas naprošam, da dosledno upoštevamo priporočila NIJZ, saj bomo le tako s svojim odgovornim ravnanjem uspešno pripomogli k preprečevanju širjenja epidemije.

PREVENTIVNI EPIDEMIOLOŠKI UKREPI:

 • v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni;
 • obvezno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo;
 • vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke;
 • umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin;
 • ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
 • papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
 • pouk bo potekal ves čas v eni učilnici, razen manjših učnih skupin na predmetni stopnji;
 • vsi oddelki bodo malicali v učilnicah;
 • reditelji prinesejo, odnesejo malico;
 • obvezno je umivanje rok pred obrokom in po obroku pred nadaljevanjem pouka, 

AVTOBUS:

Za vse potnike ne glede na starost, je na šolskem avtobusu obvezna uporaba obrazne maske.

ČE UČENEC MASKE NE BO IMEL, NE BO SMEL VSTOPITI NA AVTOBUS.

NOŠENJE MASK:

 • nošenje maske na hodniku je obvezno za učence predmetne stopnje, ki so stari več kot 12 let;
 • učenci lahko imajo svoje zaščitne maske.

Postopek pravilne namestitve zaščitne maske:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

STRANIŠČE:

 • obvezno je temeljito umivanje rok v sanitarijah;
 • odpiranje vrat s komolci oz. čisto brisačko;
 • upoštevanje varnostne razdalje.

KOSILO:

 • vsi  učenci si morajo pred obrokom temeljito umiti roke;
 • učenci iz ene učne skupine, gredo na kosilo skupaj;
 • učenci, ki imajo izbirne predmete, odhajajo v jedilnico v skupini po končanem pouku z upoštevanjem varnostne razdalje;
 • upoštevamo talne označbe smeri hoje.

BOLEZEN:

 • v primeru bolezni učenci ostanejo doma, starši pokličejo osebnega zdravnika, odsotnost javijo razredniku in organizatorki prehrane;
 • učenci se šolo vrnejo, ko so popolnoma zdravi;
 • v kolikor je pri učencu ali njegovemu družinskemu članu potrjena okužba s covid-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole.

Podrobnejše informacije bodo učenci prejeli na razrednih urah, starši pa na roditeljskih sestankih. Vabila s strani razrednikov boste prejeli v prvih dneh pouka po elektronski pošti. 

Učenci predmetne stopnje imajo prvi šolski dan 5 ur pouka, učenci razredne stopnje pa po urniku. V šolo naj prinesejo pripomočke, zvezke in učbenike po urniku.

Za vse učence je organizirana prehrana po junijskih prijavah, za učence razredne stopnje bo organizirano tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Skupaj zmoremo!

Sašo Vlah, ravnatelj

(Obiskano 856 krat, današnjih obiskov 1)