PRIPOROČILA NIJZ

Drage učenke, učenci, spoštovani starši in zaposleni na šoli,
pred pričetkom novega šolskega leta vas naprošam, da dosledno upoštevamo priporočila NIJZ, saj bomo le tako s svojim odgovornim ravnanjem uspešno pripomogli k preprečevanju širjenja epidemije.