SEMINAR – KOMUNIKACIJA S STARŠI

Seminar bo v torek, 28. novembra 2023 v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.30 uri.
Vabljeni ste vsi strokovni delavci, zaposleni v vrtcih, različnih
programih OŠ in posebnem programu.