SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (SŠS)

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. SŠS pomeni sistem...

Predstavniki

Osnovna šola VičAbramova 261000 Ljubljana   Člani upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Vič so: Alenka Schweiger – predsednica Majda H. Ebenšpanger Andreja Šekoranja Danilo Lukner Tanja Nosan – namestnica predsednice Marko Kosmač Sabina Zalar...
URNIK TELOVADNIC

URNIK TELOVADNIC

Urnik dejavnosti zunanjih izvajalcev Šolsko leto 2013/2014 Abramova      Velika telovadnica      Mala telovadnica Tržaška     Telovadnica

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja Osnovni podatki Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju. Letos se bodo nacionalnih preizkusov udeležili učenci 6. in 9. razredov. Učenci 6. razreda prostovoljno, učenci 9. razreda pa obvezno. Vsi učenci 6. razreda...