Začeli z medvrstniško mediacijo

Sposobnost reševanja konfliktov je ena od temeljnih veščin, ki jih danes človek potrebuje za kvalitetno in produktivno življenje v družbeni skupnosti.