KARIERNA ORIENTACIJA

Približuje se čas odločanja za nadaljnje izobraževanje vašega otroka. Pri tem bomo skupaj z vami vašemu otroku stali ob strani tudi učitelji in šolski svetovalni delavci, po potrebi pa dodatno svetovanje nudijo tudi karierni svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje.

Staršem učencev, ki se odločajo za srednjo šolo, priporočamo, da preberete članek v prispevku.

Šolska svetovalna služba OŠ VIČ: 

Lana Kokol, šolska psihologinja, kontakt: 01 2446542, lana.kokol@osvic.si

Maruša Majhen, šolska psihologinja, kontakt: 01 2446541, marusa.majhen@osvic.si

Jasna Papler, šolska pedagoginja, kontakt: 01 2446543, jasna.papler@osvic.si

Andreja Zupančič, šolska pedagoginja, kontakt: 2446542, andreja.zupancic@osvic.si

Zavod RS za zaposlovanje, Karierno središče Ljubljana, E-pošta: aleksandra.iglicar@ess.gov.si

Tel. št. 01 24 24 280

 

DEVETOŠOLCI PRED POMEMBNO ODLOČITVIJO

Katera srednja šola je prava? Pomembno si je postaviti  realno dosegljiv cilj in ohraniti motivacijo za dosego tega cilja.

OBLIKOVANJE POKLICNIH IN IZOBRAŽEVALNIH CILJEV

Pomembno je, da posameznik pozna svoje: 

INTERESE (kaj rad počne, v čem uživa, kaj ga veseli …);

SPOSOBNOSTI  (kaj zmore in česa ne, pri katerih predmetih  je uspešnejši …);

OSEBNOSTNE LASTNOSTI (pri različnih poklicih so zaželene različne osebnostne lastnosti, kot so: vztrajnost, prijaznost, komunikativnost,  hitrost, natančnost, umirjenost…);

UČNE NAVADE (redno šolsko delo, zmožnost časovne organizacije  učenja, vztrajnost, doslednost …).

Poleg naštetega so pomembni tudi: 

POGOVORI (s starši, učitelji, svetovalno delavko, sošolci, sorodniki, prijatelji …),

ŠOLSKE OCENE.

POKLICNI INTERESI – POZNAVANJE POMAGA PRI IZBIRI SREDNJE ŠOLE

Raziskovalni interes – spretnost dela z idejami (logično premišljevanje, znanstveno analiziranje, ustvarjalno reševanje problemov);

Umetniški interes – spretnost dela z idejami in ljudmi (ustvarjalnost, oblikovanje umetniških del);

Socialni interes – spretnost dela z ljudmi (spreminjanje vedenja, poučevanje, pomoč ljudem);

Podjetniški interes – spretnost dela z ljudmi in podatki (novi projekti, posli – vplivanje, prepričevanje, vodenje);

Organizacijsko administrativni interes – spretnost dela s podatki (konkretno, sistematično, jasno opredeljeno delo);

Konkretno praktični interes – spretnost dela s stvarmi (mehanične, ročne spretnosti).

Pri odločanju  za vpis na srednjo šolo je potrebno dobro razmisliti o svojih interesnih področjih in jih povezati z morebitnim  poklicnim interesom.

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE traja dve leti in pol. 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE traja tri lete z možnostjo nadaljevanja v dveletnem poklicno tehniškem izobraževanju  (3+2). 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE traja štiri leta. 

GIMNAZIJSKI PROGRAMI trajajo štiri leta v naslednjih smereh:  splošna gimnazija, gimnazija s športnimi oddelki, klasična gimnazija, tehniška gimnazija, ekonomska gimnazija, umetniška gimnazija (glasbena, plesna, likovna, dramsko-gledališka).

VEČ INFORMACIJ  na spletnih povezavah:

http://www.mizs.gov.si/  (področje -vpis v srednje šole: Pravilnik o vpisu v SŠ; rokovniki s pomembnimi datumi npr. za informativne dneve, rokom za oddajo prijavnic, morebitnih prenosov prijavnic…; Razpis…; Arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo;…)

http://www.mojaizbira.si

http://www.esvetovanje.ess.gov.si

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

INFORMACIJE O IZBORU POKLICA, SREDNJE ŠOLE, ŠTIPENDIRANJE, …

VELIKO KORISTNIH INFORMACIJ DOBITE NA SPODNJIH POVEZAVAH:

 1. BI RADI IZVEDELI, KATERI POKLICI SO ZA VAS NAJPRIMERNEJŠI? IN KATERI SO NOVI POKLICI, KI JIH MORDA ŠE NE POZNATE?

To lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.

 1. PRVI E-SVETOVALEC ZA POKLICNO USMERJANJE.

Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje na e-svetovanje.

 1. INFORMACIJE O POKLICIH, SREDNJIH ŠOLAH…

Na enem mestu ponujajo preprost in učinkovit dostop do informacij, ki bodo v pomoč učencem pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

Na teh spletnih straneh boste dobili skoraj vse informacije:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Center za poklicno izobraževanje,

http://www.dijaski.net/,

https://www.mestomladih.si/,

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI),

Karierno središče (bivši CIPS).

 1. SREDNJE ŠOLE V SLOVENIJI

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo. Tu so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, kjer boste izvedeli marsikaj o šoli.

 

 1. VSA SREDNJEŠOLSKA DOKUMENTACIJA razpis za vpis v srednjo šolo, prijava za vpis, Prijave za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in potrdila za izpolnjevanje pogojev za vpis

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

RAZPIS ZA VPIS v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/23 bo dostopen predvidoma konec januarja 2022.

PRIJAVA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO S MOREBITNIMI POTREBNIMI PRILOGAMI (napisano z velikimi tiskanimi črkami, popolno izpolnjeno ter podpisano – učenci oddate v šoli šolski svetovalni delavki)

PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POTRDILA ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA VPIS

 • Prijava k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti
 • Potrdilo o opravljenem preizkusu glasbene nadarjenosti
 • Prijava k opravljanju preizkusa likovne nadarjenosti
 • Potrdilo o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti
 • Prijava k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti
 • Potrdilo o opravljenem preizkusu plesne nadarjenost
 •  Prijava k opravljanju preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje
 • Potrdilo o opravljenem preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje
 • Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek v programu Gimnazija
 • Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze
 • Navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze«
 • Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. perspektivnosti
 • Navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih, ciljih in perspektivnosti«
 • Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico

 

 1. VSI POMEMBNI DATUMI POVEZANI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE

Rokovnik za prijavo kandidatov in vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/25

 

 1. ŠTIPENDIRANJE

Zoisove in kadrovske štipendije,

Državne štipendije in Zoisove štipendije.

 

 1. MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V SREDNJE ŠOLE 

Spodnje meje točk skozi leta (poglej v arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo)

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 1. MESTO MLADIH – INFORMACIJE ZA OSNOVNOŠOLCE

https://www.mestomladih.si/dijaski-os/

 1. SHEMA SISTEMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

 1. TABELA ZA IZRAČUN TOČK, POTREBNIH ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, KI BODO OMEJILE VPIS

Tabela za izračun točk za potrebe vpisa v srednjo šolo

  7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5  
fizika   5 5
kemija   5 5
biologija   5 5
naravoslovje 5    
tehnika in tehnologija 5 5  
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175    

 

 

PORTAL ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL
(Obiskano 4.410 krat, današnjih obiskov 1)