VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98,27/99 in 134/03).

Na podlagi razpisa za vpis, ki bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja bodo vpisi v 1. razred na OŠ VIČ potekali:

  • 11. in 12. februarja 2020, od 8. ure do 12. ure in od 16. ure do 19. ure
  • za vse otroke rojene leta 2014,
  • za vse otroke, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče v okolišu OŠ VIČ.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ VIČ
(Obiskano 1.438 krat, današnjih obiskov 1)